Velkommen

NETRADIO PÅ SMARTPHONE - KLIK HER 

Lige nu spiller vi:

Generelle regler og retningslinjer for konkurrencedeltage på Radio Limfjord

I forbindelse med konkurrencer på Radio Limfjord vil vinderne altid få besked via sms, telefon, i radioen eller via e-mail eller facebook  -  alt afhængig af konkurrencens sammensætning.

Ofte vil udtrukne konkurrencedeltagere blive ringet op i radioudsendelsen, hvorfor det er en forudsætning at opkaldet besvares og at man medvirker i udsendelsen for at vinde eller gå videre i konkurrencen.
At man bliver ringet op og deltager i et radioindslag i forbindelse med en konkurrence, er ikke ensbetydende med at man har vundet præmien. Kun når der gives udtrykkelig besked om, at man har vundet, er dette tilfældet.
I enkelte konkurrencer kræves det, at man besvarer telefonen. Hvis ikke man besvarer telefonen har man ikke vundet i konkurrencen, og der ringes til en anden deltager. 

I konkurrencer hvor deltageren skal sende billeder til Radio Limfjord enten via mail, sms/mms og facebook giver afsenderen/deltageren samtidig tilladelse til, at Radio Limfjord efterfølgende har fuld råderet over billederne til efterfølgende brug på både hjemmesiden www.radiolimfjord.dk samt på www.facebook.com/limfjord.

En gevinst skal altid afhentes hos Radio Limfjord inden 14 dage fra vinder-tidspunktet, medmindre andet aftales.
Ikke-afhentede gevinster bortfalder herefter.

Gevinster sendes som udgangspunkt ikke med brevpost, og kan ikke ombyttes til andre gevinster eller kontanter. 

Det er ikke tilladt at deltage i samme konkurrence flere gange: 1 svar pr. deltager. pr. konkurrence – overtrædes denne regel, kan Radio Limfjord udelukke vedkommende fra konkurrencen.
Reglen kan dog afviges i de tilfælde, hvor der udtrykkeligt bliver informeret om dette.

Det er til enhver tid Radio Limfjord som afgør eventuelle tvister i forbindelse med tvivl om konkurrencens forløb, og vi forbeholder os ret til at ændre i konkurrencens gennemførelse og betingelser, såfremt forholdene tilskriver det.

Nogle præmier bliver først leveret op til 14 dage efter konkurrencens afholdelse, hvorfor der da kan opstå "ventetid" inden du kan have din præmie i hænde. 

Ansatte og frivillige ved Radio Limfjord samt disses nærmeste familiemedlemmer må ikke deltage i konkurrencer.

Gevinster vundet hos Radio Limfjord er skattepligtig som personlig indkomst, og modtageren er selv forpligtet til at oplyse beløbet på årsopgørelsen.